Fartyg från medeltiden hittat i Bohuslän

Ett handelsfartyg från tidigt 1200-tal har hittats utanför Fjällbacka. Det är av typen kogg som användes av Hansan.

Publicerad

”Fartyget har brunnit, antingen för ankar i viken eller ute på havet och räddats in i hamn”, säger marinarkeologen Staffan von Arbin.
Bild: Staffan von Arbin, Anders Säldemark

Fartyget som hittades i höstas vid ön Dyngö utanför Fjällbacka är ett av de äldsta av typen kogg som hittats i Europa. Totalt har omkring 30 stycken hittats genom åren, de äldsta från 1100-talet och de yngsta från 1400-talet.

Fartyget har med dendrokronologisk analys av virket dateras till 1230-talet. Årsringsprofilen stämmer överens med nordvästra Tyskland, där fartyget alltså sannolikt byggts. Men typen användes över hela norra Europa, så det kan ha haft sin hemmahamn på annat håll.

Fartyget brann innan det sjönk

– Vraket ligger i en skyddad naturhamn. Fartyget har brunnit, antingen för ankar i viken eller ute på havet och räddats in i hamn, säger marinarkeologen Staffan von Arbin, som kartlägger medeltida vrak efter Bohusläns kust i arbetet med sin doktorsavhandling.

Varför skeppet förlist är inte klarlagt, men under tidsperioden pågick inbördeskrig om den norska kronan. Bohuslän tillhörde då Norge. En annan tänkbar förklaring kan vara att fartyget anfallits av pirater, som härjade i vattnen under medeltiden enligt skriftliga källor.

Att det är en kogg framgår av att bottenborden lagts kant i kant, så kallad kravell, medan sidoborden ligger omlott, så kallad klink. Dessutom är bordläggningen tätad med mossa, vilket är typiskt för koggar.

Vrakets datering sammanfaller med den tid då Hansan formas ur ett lösare sammanhållet handelsförbund. Någon last har inte hittats i vraket, som till stora delar täcks av bottensediment.

Kogg på sigill från det medeltida Stralsund som dateras till år 1329 ger den en bra bild av hur koggarna kan ha sett ut. Bild: Wikimedia Commons

Hoppas få utforska grundligare

Pengar för utgrävning finns inte inom ramen för Staffan von Arbins kartläggningsprojekt.

– Vi hoppas kunna få pengar för en lite grundligare undersökning. Det är inte svårt att motivera ur vetenskaplig synvinkel, men det behövs tillstånd av länsstyrelsen och finansiering, säger han.

Det som hittats är ett skrovparti på cirka 10 gånger 5 meter, men fartyget har varit omkring 20 meter i sin helhet.

En vanlig uppfattning är att få vrak hittas vid västkusten för att de skulle ha blivit förstörda av skeppsmask – en träborrande mussla – men det stämmer inte.

– Det finns många spännande vrak, även om inte alla är välbevarade. I min kartläggning har vi hittat drygt tio vrak från 1200-tal till 1500-tal. För några år sedan hittade vi ett i Jorefjorden, söder om Fjällbacka, som är några decennier yngre än detta, säger Staffan von Arbin.

I Göta älvdal hittades på 1930-talet Sveriges enda bevarade skepp från vikingatiden, Äskekärrsskeppet. I Halland har man hittat de så kallade Galtabäcksbåtarna från sent 1100-tal.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor