Polariserat om mångfald

Attityderna till etnisk mångfald har blivit mer negativa, samtidigt som allt fler har positiva erfarenheter av personer med utländsk bakgrund, enligt nya data från Mångfaldsbarometern.

Publicerad
Allt fler har positiva erfarenheter av etnisk mångfald på arbetet. 
Bild: Istockphoto

Allt fler har goda erfarenheter av att arbeta eller studera tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Årets siffra, 74 procent, är den hittills högst uppmätta, enligt Mångfaldsbarometern, som publiceras av Högskolan i Gävle. 

Samtidigt har mätningens ”Mångfaldsindex” den lägsta siffran hittills. Mångfaldsindexet bygger på svaren på ett antal påståenden om mångfald, till exempel: ”Ju mindre man märker av alla människor med utländsk bakgrund desto bättre är det” eller ”Samhället bör skapa möjligheter för människor med utländsk bakgrund att bevara sina kulturella traditioner”. Trenden bland svaren här visar en tydlig förskjutning mot negativare attityder till mångfald. Detta är särskilt tydligt bland kvinnor. 

Grafik över attityder till mångkultur
Mer negativa attityder till etnisk mångfald. Detta mångfaldsindex är baserat på sex påståenden om mångfald, och 2018 års siffra är den lägsta uppmätta sedan mätningarna började.
Bild: Högskolan i Gävle

”Attityderna har blivit sämre men inte de konkreta erfarenheterna i vardagen”, skriver Fereshteh Ahmadi, som är professor i sociologi vid Högskolan i Gävle och som är ansvarig för studien.

Mångfaldsbarometern är en enkätstudie som har genomförts varje år sedan 2005.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor