Så kan svarta hål se ut från olika håll

I den här rörliga bilden har Nasa åskådliggjort hur ett svart hål omgivet av lysande materia skulle se ut från olika vinklar.

Publicerad
En rörligt visualisering av hur ett svart hål, omgivet av en skiva av upphettad materia, kan se ut betraktat från olika vinklar. 
Bild: NASA’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman

Materia som dras in mot det svarta hålet samlas i en virvlande skiva, upphettad av den häftiga rörelsen. Visualiseringen bygger på beräkningar av hur skivan rör sig, och hur ljuset kröks utanför det svarta hålet. Strukturen av mörkare och ljusare band uppkommer på grund av magnetiska virvlar i kombination med att olika delar av skivan rör sig olika fort.

Vi kan se att skivan ser ljusare ut på den ena sidan av hålet, där materialet rör sig i riktningen ut ur bilden, och mer dämpad på den andra sidan. Det beror på en effekt som uppkommer när materia rör sig nära ljusets hastighet, som gör att mer ljus sänds ut i rörelseriktningen.

Gravitationens effekter nära det svarta hålet är så starka att ljuset rör sig i mycket krökta banor, vilket ger illusionen att skivans bortre del tycks buckla sig runt över- och undersidan av hålet.

Den tunna ljusa ringen precis utanför det svarta området i mitten kallas för fotonring. Den består av ljus från den roterande skivan som nästan kommit tillräckligt nära för att fångas helt av det svarta hålet, men som tar sig ut först efter att ha kretsat flera varv.

Tidigare i år fick vi se den första verkliga avbildningen av ett svart hål i galaxen M87. Bilden hade skapats med hjälp av åtta radioteleskop som länkades ihop så att de kunde fungera som ett enda jättestort teleskop, och på så vis kunde de skapa en bild av ett svart hål över femtio miljoner ljusår bort.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor