Så påverkar genusneutrala förskolor

När personalen säger ”hen” vill pojkar och flickor leka mer med varandra – när de träffar nya barn.

Publicerad

Barn som går på så kallade genusneutrala förskolor är mer intresserad av att leka med andra barn som de inte känner sedan tidigare av motsatt kön. De uttrycker också mindre könsstereotypa åsikter. Däremot lägger de märke till andra människors kön i lika hög grad som barn på ”vanliga” förskolor. De väljer också att leka med barn de redan känner av samma kön i samma utsträckning oavsett pedagogik. Det visar forskare vid Uppsala universitet, Oxford Brookes University, Storbritannien, och University of Wisconsin-Madison, USA, som har jämfört 30 stycken 3–6-åringar på en genusneutral förskola med 50 barn på tre olika förskolor utan den profilen i Stockholm.

På genusneutrala förskolor är personalen noga med att inte dela in barnen efter kön, bland annat genom att använda pronomenet ”hen” och att undvika könsstereotypa beteenden som till exempel att berömma flickor för deras klädsel.

Studien har publicerats i Journal of Experimental Child Psychology.

Artikeln har uppdaterats 12 juni.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor