Sitter du mer än du tror?

Hur mycket sitter du en arbetsdag? Svarar du ”inte så mycket”, är det troligt att du sitter mer än du tror. Det visar en studie i arbetshälsa. Om du istället uppskattar att du sitter mycket, är det tvärtom – du sitter mindre än vad du tror.  

Publicerad
Att spendera för mycket av sin dag sittande ökar risken för förslitningar på muskler och leder, hjärt- och kärlsjukdomar, och för tidig död. 
Bild: Getty

Forskare från Högskolan i Gävle, i samarbete med Academic medical center (kopplat till Universitetet i Amsterdam) har i en studie tittat på stillasittande bland kontorsarbetare. Vanligtvis är självskattning den traditionella metoden för att samla in uppgifter. Men forskarna har nu kunnat konstatera att självskattningssvaren inte stämmer med verkligheten. 

– Kommer du till mig och säger att du inte sitter så mycket, bara runt 25 procent av arbetsdagen, då säger våra mätningar att du sitter 50 procent. Om du istället säger att du sitter 90 procent, då säger jag, nej du sitter bara 70 procent, säger Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle.

I studien har man tagit fram medeltal. När forskarna tittar på hela gruppen av kontorsarbetare överskattade de tiden som spenderas sittande med 2 procent, tiden stående med 1 procent och tiden gående underskattades istället med 2 procent.  

Illa ställt med sanningshalten

Svend Erik Mathiassen har arbetat med många studier där forskare mätt rörelseaktivitet på olika arbetsplatser. I just den här studien var det kontorsarbetares aktivitet som mättes. I snitt sitter kontorsarbetare tre fjärdedelar av sin arbetsdag. I andra yrken är det istället risk för förslitnings- eller belastningsskador.

Det är viktigt att studera hur mycket personer rör sig när de arbetar, men också om rörelserna utförs på rätt sätt. Tidigare studier bygger främst på enkäter, där testpersonerna själva fyllt i svaren. Men samtidigt har många undrat hur sanningsenliga de resultaten är. 

– Och det står illa till med sanningshalten där, säger Svend Erik Mathiassen. 

Riskerna med att spendera för mycket tid sittande är allvarliga, bland annat ökar risken för diabetes och övervikt, liksom risk för hjärt- och kärlsjukdomar. (Varför det är nödvändigt att röra sig kan du läsa mer om i F&F #7/19 Spring för livet). 

Städa ditt eget kontor

Ett sätt att öka rörelsen på kontor har varit höj- och sänkbara skrivbord, men enligt Svend Erik Mathiassen räcker det inte eftersom många sitter ändå. Han ger några handfasta tips till dem som jobbar på kontor. Det handlar främst om att utnyttja sin fantasi för att få in mer rörelse under arbetsdagen. 

– Börja med att utnyttja möjligheterna som finns. Gå en sväng i korridoren, eller gå ut på lunchen. En idé kan vara så kallade ”walking meetings”, men det fungerar ju inte för alla möten. Man kan använda fantasin tillsammans med jobbarkompisarna, eller gå till chefen för att få hjälp, säger Svend Erik Mathiassen. 

– En provocerade idé är att låta alla städa sitt eget rum. Att städa ger en helt annan fysisk aktivitet än att använda ett höj- och sänkbart skrivbord, avslutar han. 

I undersökningen användes en accelerometer, en enkel aktivitetsmätare, för att mäta försökspersonernas rörelsemönster. Studien gjordes på 98 kontorsarbetare under fem arbetsdagar. Efter tre månader gjordes en uppföljning, som bekräftade det ursprungliga resultatet.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor