Annons

Skolgraf

Svenska åttondeklassares resultat i matematik, år 1995–2015. 

Bild: 
Skolverket, TIMSS 2015

Skolresultaten vänder

Fjärdeklassarna har blivit bättre i matematik, och åttondeklassarna har blivit bättre i både matematik och naturvetenskap, enligt nya data från TIMSS 2015.

Annons

Publicerad:

2016-11-29

Den negativa resultatutvecklingen i skolan har brutits, rapporterar Skolverket. ”De genomsnittliga resultaten i matematik och naturvetenskap i årskurs 8 är högre än förra gången TIMSS genomfördes och tillbaka på 2003 års nivå. Resultaten är dock fortfarande lägre än 1995 års nivå.”

Samtidigt är svenska åttondeklassare fortfarande sämre än åttondeklassarna i våra tre grannländer, och svenska elever presterar under genomsnittet i matematik för EU- och OECD-länderna.

Elever som nyligen anlänt till Sverige ingår inte i studien.

TIMSS står för ”Trends in international mathematics and science study”, och genomförs vart fjärde år. I senaste studien deltog 580 000 elever i 57 länder.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.