Slår fast att havsstigningen accelererar

Havsytan steg med ungefär 15 centimeter under 1900-talet. Nu går stigningen mer än dubbelt så fort, och den accelererar, enligt klimatpanelen IPCC:s rapport om hav och isar.

Publicerad

Arktis isfritt var tredje eller vart hundrade år – så stor är skillnaden om uppvärmningen blir 2 grader celcius istället för 1,5.
Bild: iStock

Haven och världens frusna områden kan kännas avlägsna i vardagen, men det som händer där påverkar oss mer än vi förstår. Det var ett av budskapen från FN:s klimatpanel när de lade fram sin första specialrapport som fokuserar på just hav, is, snö och permafrost. 

− Den här rapporten visar att klimatförändringar inte är ”något som kan hända i framtiden”. Väldigt stora förändringar pågår redan, i form av till exempel smältande isar och stigande havsnivåer, säger Frans-Jan Parmentier som är docent i geobiosfärvetenskap vid Lunds universitet. Hans studier av Arktis ingår i de 6 900 studier som IPCC-rapporten baseras på. 

Rapporten ger ny tyngd

Klimatpanelen tar inte fram ny forskning utan ger en sammanfattning av forskningsläget. Att havsnivåhöjningen accelererar är alltså känt sedan tidigare, men rapporten ger ny tyngd åt detta faktum. När haven stiger kommer stora landområden att hamna under vatten och översvämningar blir vanligare.

Värmeböljor till havs har blivit dubbelt så vanliga sedan 1982, och de kommer att bli ännu mer frekventa och intensiva. Mer koldioxid i luften driver också på försurningen av havet, vilket redan har gjort de tropiska haven mindre produktiva, enligt rapporten.

Frans-Jan Parmentier

Frans-Jan Parmentier, docent i geobiosfärvetenskap vid Lunds universitet.
Frans-Jan Parmentier, docent i geobiosfärvetenskap vid Lunds universitet.
Bild: Oslo universitet

Vid polerna ställs klimatförändringens konsekvenser på sin spets, och skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning blir stor. Om den globala medeltemperaturen stabiliseras kring 1,5 grader över förindustriella nivåer innebär det att havet kring Arktis blir isfritt i snitt en gång på 100 år. Medan däremot 2 graders höjning innebär att samma sak skulle inträffa vart tredje år.

Huvudbudskapet från klimatpanelen är att vi fortfarande har ett val. Men för att hålla uppvärmningen säkert under 2 grader behöver vi genomföra ”förändringar i en utsträckning som vi aldrig tidigare sett i alla delar av samhället” enligt Deborah Roberts som är medordförande i en av arbetsgrupperna bakom den nya rapporten. I IPCC:s pressmeddelande säger hon att om vi når klimatmålen som antogs i Paris 2016 kommer vi att skydda haven, den frusna världen – och i förlängningen allt liv på jorden.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor