Spridd kronisk smärta ökar risk för hjärt-kärlsjukdom

Smärta i kroppen under längre tid än tre månader ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Ju mer spridd smärta, desto högre risk. Det visar en studie på nästan en halv miljon individer.

Publicerad
man tar sig för ryggen, läkare står bakom

Patienter med kronisk smärta skulle kunna ha nytta av behandling mot hjärt-kärlsjukdomar, menar forskarna.
Bild: Getty images

Hjärt-kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Många riskfaktorer är kända, så som rökning, blodfettsrubbningar och högt blodtryck. En studie från Högskolan Dalarna och Karolinska institutet visar att även långvarig smärta ökar risken för hjärtinfarkt och stroke, samt i vissa fall även för hjärtsvikt och förtida död.

– Framför allt är personer med kronisk generaliserad smärta en högriskgrupp. Riskökningen är ungefär lika stor som vid typ 2-diabetes, säger Johan Ärnlöv, professor i allmänmedicin vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Att svår kronisk smärta och reumatiska sjukdomar är kopplade till hjärt-kärlsjuklighet har tidigare visats i mindre studier.

– Men det finns ingen så här stor studie som visat det här så tydligt. Ju större smärtbelastning desto mer ökar risken, säger Johan Ärnlöv.

Långvarig smärta ökar risken markant

Studien bygger på data från nästan en halv miljon individer ur brittiska befolkningsregistret UK Biobank som följdes i omkring sju år. Deltagarna var mellan 40 och 69 år vid studiestart. Av dem rapporterade 18 procent kortvarig smärta, 40 procent hade lokal smärta i någon enstaka kroppsdel som pågått i minst tre månader, och 1 procent hade långvarig spridd smärta i stora delar av kroppen.

Efter att ha justerat för kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och andra möjliga riskfaktorer som psykisk ohälsa, smärtmedicinering, socioekonomi och fysisk aktivitet, fann forskarna att långvarig spridd smärta, så kallad generaliserad smärta, innebar 48 procent ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Långvarig lokal smärta ökade risken med 13 procent.

Varför långvarig smärta ökar risken vet inte forskarna i dag. Även om de misstänker att det kan bero på att smärta ger inflammation, som i sin tur leder till ökad åderförfettning, svarar inte studien på om sambandet är kausalt. Men ur en klinisk synvinkel är det inte så viktigt, menar Johan Ärnlöv.

Förebyggande behandling

– Våra data stödjer att patienter med kronisk smärta skulle kunna ha nytta av behandling mot hjärt-kärlsjukdomar. Det är inte en klinisk rutin nu. I dag finns inga riktlinjer som säger att patienter med kronisk generaliserad smärta är en högriskgrupp för hjärtkärlsjukdom, säger Johan Ärnlöv.

Även ur ett samhällsperspektiv är smärta sannolikt en underskattad faktor för hjärt-kärlsjukdom.

– Vi bedömer att drygt åtta procent av all hjärt-kärlsjukdom förklaras av långvarig generaliserad smärta. Typ 2-diabetes, som är en känd faktor, kan förklara sju procent, säger Johan Ärnlöv.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor