Annons

Sjukdomsstatistik

Andel som får ekonomiskt bistånd vid 23 års ålder bland de som varit inskrivna på sjukhus under barndomen. Bland de som friska under barndomen får alltså 4,7 procent bidrag vid 23 års ålder.  

Bild: 
SNS

Starkt samband mellan föräldrarnas ekonomi och barns hälsa

Även om svenska barn är friska i ett internationellt perspektiv, så är det de fattiga barnen som blir sjukast. Det leder till att de får sämre förutsättningar som vuxna. 

Annons

Publicerad:

2014-10-09

Barn till föräldrar som tar emot ekonomiskt stöd (socialbidrag) löper dubbelt så stor risk att dö under barndomen jämfört med andra barn. De har även 40 procents högre risk att läggas in på sjukhus, och tre gånger så stor risk att bli inskrivna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa.

Det framgår av rapporten Hellre rik och frisk där tre nationalekonomiska forskare från Uppsala universitet analyserat registerdata över barn i Sverige mellan åren 1990 och 2009.

De visar också hur viktig barnens hälsa är för skolresultaten, och för deras fortsatta liv. Av de barn som hamnar på sjukhus på grund av psykisk ohälsa är risken att leva på bidrag vid 23 års ålder nästan fyra gånger så stor som för resten.

Samtidigt har Sverige hög barnhälsa i ett internationellt perspektiv. Den viktigaste förändringen över tid är dock att allt fler barn upplever psykisk ohälsa, samtidigt som allt färre små barn skrivs in på sjukhus för andra sjukdomar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.