Supernovadamm faller ännu på Antarktis

För bara ett par miljoner år sedan exploderade antagligen en supernova inom några hundra ljusår från solen. Järn som bildades i smällen har nu hittats i de översta snölagren på Antarktis.

Publicerad
Den tyska forskningsstationen Kohnen, där snöproverna togs.
Bild: DiedrichF Wikipedia

Ett tyskt forskarlag har analyserat järnisotoper i snö som har fallit på Antarktis under de senaste 20 åren. De hittade tecken på att vår planet fortfarande tar emot stoft från ett interstellärt moln av material från supernovor.

Isotopen järn-60 har en halveringstid på 2,6 miljoner år, vilket betyder att att järn-60 som hittas idag måste ha uppstått långt efter att solsystemet blev till. Järn-60 kan bildas i olika processer, men när forskarna jämförde med halten av andra isotoper kunde de se att dammet på Antarktis hade den sammansättning de förväntar sig från just en supernova.

Samma sorts supernovadamm har tidigare hittats på månen och i sediment på havsbotten. Med den nya studien menar forskarna att de kan se att jorden fortfarande befinner sig inuti det interstellära stoftmolnet. De hoppas också att nya analyser av äldre lager i borrkärnor av is eller sediment skulle kunna visa när solsystemet kom in i stoftmolnet. På det sättet kan vi få en bättre bild av vår omgivning i galaxen.

Källor:

Physics World

Gunther Korschinek (medförfattare till studien, som har publicerats i tidskriften Physical Review Letters.)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor