Svenska pojkar snällast

En internationell studie har kartlagt fysiskt och psykist våld bland barn i 7–10-årsåldern.

Publicerad

Världens snällaste pojkar finns i Sverige, enligt en studie om våld bland barn i nio länder. 19 procent av de svenska pojkarna hade brukat fysiskt eller psykiskt våld den senaste månaden. Sammantaget gör det dem mindre aggressiva än svenska flickor, vars våldsnivå låg på 21 procent. Men om man bara ser till fysiskt våld är svenska flickor snällare. Bara 6 procent hade försökt skada ett annat barn fysiskt den senaste månaden, mot 13 procent av pojkarna.

Våldsammast i jämförelsen var barnen i Kenya. Där uppgav 38 procent av flickorna och 46 procent av pojkarna att de hade använt fysiskt eller psykiskt våld.

Barnen i studien var mellan sju och tio år gamla och fick själva svara på frågor om sitt beteende. Till det fysiska våldet räknades att putta, slå eller kasta grejer på andra barn. Det psykiska våldet bestod i till exempel utfrysning och skitsnack.

Den svenska delen av studien leddes av Emma Sorbring som är universitetslektor i psykologi på Högskolan i Väst. Hon tror att de snälla pojkarna återspeglar svenskt jämställdhetsarbete, men också normer om våld. I Sverige finns ingen större acceptans för aggressivt beteende, menar hon.

Forskningen är ett samarbete mellan universitet i Colombia, Filippinerna, Italien, Jordanien, Kenya, Kina, Sverige, Thailand och USA.

 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor