Annons

Bin suger nektar ur blomma

Städer har blivit en tillflykt för vildbin, men ett växande hot verkar vara konkurrens från honungsbin.

Bild: 
iStock

Tama bin hotar vilda

Bikupor i städer har blivit vanligare efter de senaste årens larm om bi-död. Men nu visar en studie från Paris att tama bin kan vara ett hot mot sina vilda släktingar.

Annons

Publicerad:

2019-10-07

Resultaten stämmer överens med flera andra studier som visar att tambin konkurrerar med vildbin om nektar och pollen, enligt studien som publicerats i tidskriften Plos one.

Ju närmare de parisiska kuporna forskarna tittade, desto färre pollinerande skalbaggar och vildbin såg de. Detta är ett problem eftersom vilda pollinatörer minskar dramatiskt, samtidigt som de har haft en fristad i städer, skriver artikelförfattarna.

Att många vilda insekter trivs i stan förklarar de med att städerna har ett rikt blomutbud under hela säsongen och att mindre insektsgifter används jämfört med odlingslandskapet.

Varning för bråk vid bikupan

Hur påverkas den vilda insektsfaunan av bikupor?

2019-08-15

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.