Totalförbud mot PFAS-ämnen på gång

Nästa år blir cirka 200 PFAS-ämnen förbjudna inom EU. Nu hoppas svenska Kemikalieinspektionen på ett totalförbud.

Publicerad

Inomhusluften är en underskattad källa till exponering för de giftiga PFAS-ämnena, särskilt vad gäller barn. Kemikalierna finns bland annat i heltäckningsmattor.
Image: Getty images

Högflourerande ämnen, PFAS, är en grupp kemikalier som utvecklades på 1950-talet. De blev snabbt populära för sina smuts- och vattenavvisande egenskaper och användes snart i allt från regnkläder till brandskum. I dag finns över 4 700 PFAS-ämnen, men samtliga är extremt svårnedbrytbara. Eftersom kemikalierna praktiskt taget aldrig försvinner kan vi få i oss dessa via såväl inomhusluften som mat och dricksvatten. Rester från gamla brandövningar har exempelvis förorenat grundvattnet i Ronneby i Blekinge. I USA stämdes ett kemiföretag efter att högflourerande ämnen läckt ut från en teflonfabrik.

Förbud på gång

Från och med februari 2023 blir ett antal PFAS-ämnen förbjudna inom EU. Förbudet omfattar sex modersubstanser som i sin tur kan brytas ner och omvandlas till omkring 200 olika PFAS-ämnen. Initiativet kommer från svenska Kemikalieinspektionen och dess systermyndighet i Tyskland.

– De här sex substanserna har negativa miljöeffekter och används inte så mycket längre, men vi vill stänga dörren för framtida användning. Det är ett viktigt symbolvärde, säger Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare vid Kemikalieinspektionen.

Nu jobbar hon för ett totalförbud av samtliga PFAS-ämnen. Planen är att lämna in ett lagförslag i juli 2022 tillsammans med kollegor i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge.

Krävs mer kunskap

Vissa PFAS-ämnen har visat sig vara hälsofarliga. Både PFOS och PFOA är klassificerade som reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande, men för många ämnen saknas fortfarande studier.

En amerikansk forskargrupp upptäckte nyligen PFAS-kemikalier i inomhusluften på förskolor, universitetskontor och laboratorier. Flera förskolelokaler och universitetsklassrum hade högre nivåer av PFAS-ämnen än sportbutiker fullproppade med PFAS-behandlade ytterplagg. Resultaten tyder på att inomhusluften är en underskattad och potentiellt viktig källa till exponering för PFAS, särskilt för barn. Studien publicerades i tidskriften Environmental Science & Technology Letters. Jenny Ivarsson är inte förvånad.

– De här kemikalierna finns i allt från möbelimpregnering till heltäckningsmattor. Det är inte bara i utomhuskläder. Långt ifrån, säger hon.

PFAS-ämnen som förbjuds 2023

 • Perfluornonansyra (PFNA)
 • Perfluordekansyra (PFDA)
 • Perfluorundekansyra (PFUnDA)
 • Perfluordodekansyra (PFDoDA)
 • Perfluoretridekansyra (PFTrDA)
 • Perfluortetradekansyra (PFTeDA)

Dessa sex PFAS-ämnen kan i sin tur brytas ner till cirka 200 ämnen, vilka i praktiken därmed också förbjuds.

Fakta om PFAS

 • Poly- och perfluerade alkylsubstanser, PFAS, är fluorerade miljögifter som lagras framför allt i blod och lever.
 • Det finns över 4 700 olika PFAS och många av dem är inte detaljstuderade men hela gruppen har liknande egenskaper.
 • Ett av de mest studerade PFAS-ämnena, PFOA, är reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande, enligt Kemikalieinspektionen.
 • Många forskningsstudier visar också på andra effekter så som leverskador, höjt kolesterol, sämre vaccinationsrespons och lägre födelsevikt.
 • PFAS är några av de mest svårnedbrytbara ämnen vi känner till. De används i brandskum och för att göra material vatten-, fett- och smutsavvisande – exempelvis i funktionskläder, förpackningar för micropopcorn och skidvalla.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor