Annons

Neandertalarnas tänder kan bidra med förvånansvärt mycket information om deras liv och leverne.

Tuffa vintrar för neandertalarbarnen

Neandertalarna var anpassade till ett klimat som var avsevärt kallare än det vi har idag. Men nya rön visar att vinterkylan ändå kunde vara ett problem för barnen.

Inuti våra tänder finns strukturer som kan jämföras med trädens årsringar, fast de bildas snarare veckovis än årsvis. Med hjälp av laser kan man kartlägga ringarna ­– och precis som hos träden ger ringarnas bredd en bild av hälsan under perioden då ringen bildades. Ju bredare ring, desto bättre hälsa.

Ett internationellt forskarteam har analyserat tänder från två unga neandertalare som levde i en grotta i Frankrike för 250 000 år sedan, samt från en människa som levde på samma plats för drygt 5 000 år sedan. Resultaten har publicerats i Science advances.

Forskarna började med att mäta förhållandet mellan olika syreisotoper i tändernas årsringar. Förhållandet mellan syreisotoperna är temperaturberoende och ger därför en bild av temperaturväxlingarna mellan årstider och mellan år. Analyserna visar att klimatet var kallare och årstidsväxlingarna kraftigare för 250 000 år sedan, jämfört med för 5 000 år sedan. Nästa steg blev att undersöka om det bistra klimatet lämnat några spår i tändernas årsringar.

Forskarna hittade en deformation i tandemaljen hos en av neandertalarna som visar att hen var mycket sjuk under en veckas tid på vintern, under sitt andra levnadsår. Förändringar i tandkemin under perioden indikerar att barnets mineralbalans sattes ur spel och att det sannolikt förlorade kroppsvikt. Den andra neandertalaren hade två sådana perioder under sina första levnadsår, en på vintern och en på hösten. Inga sjukperioder inträffade under somrarna.

Bly som kommer in i kroppen kan göra ett avtryck i tandemaljen. Forskarna analyser visar att de två neandertalarna fick i sig förvånansvärt stora mängder bly vid flera tillfällen under deras första vintrar i livet. Hur det gick till går inte att avgöra menar forskarna – men det finns flera blygruvor i området så de kan ha fått i sig blyet via förorenat dricksvatten.

Grundämnet barium kan också anrikas i tänderna. Den främsta källan är bröstmjölken. Genom att analysera bariumhalterna i tändernas årsringar går det att fastställa längden på amningsperioden. Forskarna konstaterar att båda neandertalarna ammades tills det var två och ett halvt år gamla. Det är längre än vad tidigare forskning indikerat. Det finns inga tecken på att amningen avbröts under barnens sjukdomsperioder.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
11 nummer 859 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)