Annons

vaccination

Frivilligt? Meningarna är delade om nyttan av att tvinga vårdpersonal att vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

Bild: 
Istockphoto

Vaccinationsvägrare måste bära särskilt märke

Anställda på sjukhus i flera länder är tvungna att vaccinera sig mot influensa för att inte smitta patienter. I Sverige finns inga sådana krav.

Annons

Publicerad:

2012-10-31

Vid en vetenskaplig konferens om smittspridning förra veckan i Skottland utbröt en diskussion om ett sjukhus i Frankrike. Sjukhuset kräver att alla anställda ska ta en spruta mot säsongsinfluensa.

– De som inte vaccinerar sig ska bära munskydd och dessutom en väl synlig knapp, säger Mia Brytting, chefsmikrobiolog vid Smittskyddsinstitutet i Solna.

Även i Kanada finns ett hårt tryck i frågan. En ledarartikel i det senaste numret av landets läkartidning kräver att sprutorna ska bli obligatoriska för anställda inom vården.

Kraven belyser en kollision mellan två principer. Å ena sidan finns hänsyn till patienter som inte ska behöva oroa sig för att bli smittade av läkare eller andra de möter inom vården. Å andra sidan finns personalens frihet att själv bestämma vilka substanser som ska injiceras i den egna kroppen.

– I Sverige finns inga lagar som kan tvinga någon att vaccinera sig, säger Gunnar Nylén, läkare och utredare på Socialstyrelsen.

Myndigheten rekommenderar att personal som vårdar patienter med kraftigt nedsatt infektionsförsvar tar en spruta mot säsongsinfluensa. Men Socialstyrelsen har i dag ingen aning om hur stor andel av de berörda som följer denna rekommendation.

Synen på obligatorisk vaccinering skiljer sig kraftigt mellan olika länder, regioner och sjukhus. Ett viktigt skäl till det är enligt Gunnar Nylén att forskningen inte ger något klart besked om vad massvaccination av vårdanställda i slutändan betyder för patienterna.

– Det där med munskydd och knappar tror jag är att fokusera på fel saker. Det viktiga är att vårdhygienen som helhet är god, säger han.

Under ett normalt år dör ungefär tusen människor av influensa i Sverige, i första hand äldre med andra sjukdomar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.