Vägen till idrottstoppen kartläggs

Hur bär de sig åt, idrottarna som blir bland de bästa i världen på sin sport? Den frågan ska nu tas upp i ett projekt vid Göteborgs universitet.

Text Oskar Alex
Publicerad
Målet är inte att hitta ett ”recept” som fungerar för alla idrottare. Snarare vill forskarna belysa att det finns många vägar till toppen, och att olika personer kan behöva olika sorters stöd för att nå dit.
Bild: Getty images

Inom ramen för en ny studie hoppas svenska forskare ”knäcka koden” bakom framgångsrika idrottskarriärer. Planen är att djupintervjua minst 16 svenska idrottare som tävlar på världsnivå, säger Astrid Schubring som är docent i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet och leder projektet.

– En enkätstudie med många svar hade gett oss en generell överblick. Men med en kvalitativ studie kommer vi att kunna gå på djupet med individuella idrottare och deras upplevelser under karriären.

Studerar flera typer av sporter

Urvalet ska täcka in både individuella sporter och lagsporter, samt sommar- och vintersporter. Fokus ligger på en specifik del av karriären – när idrottarna gick från att vara på topp i Sverige till att plocka hem medaljer i OS eller världsmästerskap.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

– En sak vi vill studera är vilken sorts stöd som idrottarna har fått från personer i sin omgivning, samt från klubbar och förbund, säger Astrid Schubring.

Forskarna tänker även titta på livet utanför själva träningen, till exempel hur det är att balansera en tävlingskarriär med jobb och studier eller att ta hand om en familj.

– I Sverige är det bara en minoritet av elitidrottarna som kan leva på att tävla. De flesta är beroende av exempelvis sponsorpengar eller en egen inkomst för att kunna satsa på sin karriär.

En annan aspekt är hur idrottarna har hanterat den ”kulturella” omställningen kring att plötsligt befinna sig på världsscenen, med en helt ny nivå av synlighet, inte minst från media.

Letar likheter och skillnader

Medan det som idrottarna har gemensamt är betydelsefullt, är forskarna lika intresserade av det som skiljer dem åt, säger Astrid Schubring.

– Vi letar snarare efter olika ”sorters” vägar till toppen. Målet är att hitta vilken typ av stöd som behövs för den enskilda personen, i en viss idrott och karriärsfas – inte att leta efter ett recept som fungerar för alla.

Hur man undviker att slitas ut av stress och press på vägen till guldet är en annan viktig faktor som forskarna är intresserade av.

– Troligtvis kommer de vi djupintervjuar att ha haft problem med hälsan, skador eller smärta någon gång under sin karriär. Det ska bli väldigt intressant att se hur de har hanterat sådana motgångar, säger Astrid Schubring.

Forskningen ska mynna ut i en rapport till Riksidrottsförbundet, som finansierar studien, under mitten av år 2022 och ingå i en ny satsning tänkt att stödja svenska elitidrottare.

Därefter ska forskarna jobba vidare med resultaten och publicera dem i vetenskapliga tidskrifter.

Text Oskar Alex
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor