Vanlig medicin kan gynna tarmfloran

Feta människor har ofta tarmbakterier kopplade till dålig hälsa. Men problemet är sällsynt bland feta som tar statiner mot höga blodfetter, enligt en ny studie. Den oväntade upptäckten kan leda till nya behandlingar.

Publicerad
Bakterierna i tarmen är fler än cellerna i hela kroppen. De fyller viktiga funktioner som gör att vi håller oss friska.
Bild: Getty Images

Tarmfloran hos olika personer skiljer sig åt. Somliga bär på ett inre ekosystem som kallas bact2 och hänger samman med inflammationer och andra hälsoproblem. Det är en tunnsådd uppsättning bakterier med brist på Faecalibacterium och ett överskott på Bacteroides.

Forskare har tidigare visat att folk med den typen av tarmflora oftare än andra har bland annat depressioner, inflammatoriska tarmsjukdomar och multipel skleros.

Hos människor med fetma är bact2-floran mer än fyra gånger så vanlig som hos normalviktiga, enligt en studie av närmare 900 människor i Danmark, Frankrike och Tyskland. Men sambandet gäller inte alla.

­– Feta personer som tar statiner mot höga halter av skadliga blodfetter har ungefär samma typ av tarmflora som normalviktiga, säger Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet.

Mediciner riktade mot tarmbakterierna

Han understryker att det behövs mer forskning för att avgöra om statinerna verkligen påverkar bakterierna direkt eller om sambandet beror på något annat. Men i bästa fall kan upptäckten leda till nya mediciner riktade mot våra tarmbakterier i stället för mot kroppen, enligt Fredrik Bäckhed.

Tarmbakterierna är fler än våra egna kroppsceller och allt mer forskning visar att de på olika sätt bidrar till att hålla oss friska.

Fredrik Bäckhed och hans medarbetare beskriver resultaten i tidskriften Nature.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor