Annons

Tomma gator ger renare luft i städerna. 

Bild: 
Gettyimages

Viruskarantän förbättrar storstadsluften

Satellitdata visar att halterna av farliga kväveföreningar i luften sjunker i Europas tätbefolkade områden. Det beror framförallt på att biltrafiken minskar när befolkningen sätts i karantän till följd av coronaviruset.

Annons

Sedan mitten av februari har halterna av kvävedioxid sjunkit med 10 procent per vecka i norra Italien (se grafik här). Minskningarna sammanfaller med att kraftiga begränsningar i befolkningens rörelsefrihet infördes (dessa har nu utökats till att gälla för hela landet). Liknande trender kan ses på flera håll i Europa. Det visar mätningar utförda av europeiska rymdorganisationens, EAS:s, satellit Sentinel–5P.

Kvävedioxid är en röd-brun gas som är mycket hälsofarlig. Biltrafiken är den främsta källan till kvävedioxidutsläpp i tätorter. När befolkningen sätts i karantän så minskar bilismen och därmed även utsläppen av föroreningar och växthusgaser. Både Nasa och ESA har tidigare rapporterat om att Kinas utsläpp av kvävedioxid minskade rejält till följd av de kraftfulla restriktioner som införts till följd av den pågående viruspandemin. Om liknande restriktioner införs i vårt land, kan vi sannolikt räkna med att även vår storstadsluft blir avsevärt renare. Det är en liten ljusglimt i det rådande mörkret, ungefär 7 600 personer per år beräknas dö i förtid till följd av luftföroreningar i vårt land.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.