Annons

Har kapitalister i Sverige blivit rikare? Vilket ansvar har de för samhällsutvecklingen?

Författare: 

Publicerad

2008-02-20
I en debattartikel i Dagens Nyheter, följer finansmannen Robert Weil upp en artikel han skrev för tio år sedan. Då hävdade han att svenska kapitalister borde tacka löntagarna för allt de avstått till kapitalisternas förmån. Idag konstaterar han att kapitalisterna om möjligt fått det ännu bättre under det senaste decenniet. Därefter argumenterar Robert Weil för att kapitalister borde ”ge tillbaka” lite av allt det fått genom att engagera sig i samhällsutvecklingen. Är det så att de rika verkligen har fått det bättre i Sverige sedan början av 1980-talet? Ja, enligt nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström har klyftorna växt både i den svenska inkomst- och förmögenhetsfördelningarna under senaste decennierna. Det intressanta med Roine och Waldenströms (2008) resultat är att det är den rikaste procenten av befolkningen som står för lejonparten av ökningen. Med andra ord, ökningen i inkomster och förmögenheter har varit väsentligt större för dem som redan från början tjänade mer än cirka 70 000 kr i månaden. Borde denna hundradel av den svenska befolkningen känna ett personligt ansvar och engagemang i samhällsutvecklingen? Trenden att de rikaste och mäktigaste bekämpar orättvisorna ligger onekligen i tiden. Bill Gates (en av Microsofts grundare) har skapat världens största stiftelse för välgörande ändamål, Percy Barnevik (fd styrelseordförande i ABB) donerar pengar och tid till att bla ge mikrolån till kvinnor i Indien, och Robert Weils har skapat The Glasshouse Forum som avser att kritiskt granska samhälleliga trender därmed skapa debatter kring dessa. Är dessa mäns – för fleratalet ultrarika är män – engagemang tecken på hybris som borde motverkas? Personligen tycker jag inte det. Detta är personer som framgångsrikt sett möjligheter och utnyttjat dem för att tjäna pengar. Visst är det bra att de även ställer dessa egenskaper i samhällets tjänst!Referens:Roine, J. och D. Waldenström, 2008 ”The Evolution of Top Incomes in an Egalitarian Society: Sweden, 1903–2004", Journal of Public Economics 92:1-2, 366-387.

Kommentera:

4

Dela artikeln:

Kommentarer

Frågan beror också på hur "kapitalister" ska definieras. Det är långt ifrån självklart att definera kapitalist som = "den procent i Sverige med högst inkomst och förmögenhet". Betydligt fler äger kapital. Förvisso i varierande grad, men likväl.

Borde denna hundradel av den svenska befolkningen känna ett personligt ansvar...En mycket konstig fråga. Hur kan man ens fundera över vad andra "borde" känna. Man kan möjligen fråga varför eller varför inte någon känner något, men knappast ha synpunkter på om någon borde känna smärta/kyla/empati/ansvar/glädje/kärlek.Det gläder mig att du tycker att de ultrarika inte ska påtvingas andra känslor än de har... men nu till min kommentar:De rika är det för att de erbjudit ett än större värde åt konsumenterna av deras tjänster eller produkter. Detta gäller kanske inte de som lurats eller bedragits, rånat eller liknande, men om vi tänker oss personer som Gates, Buffet, Kamprad, Ellison mfl så har de skänkt sån nytta och glädje att de, förutom kundernas besparingar och nytta, skapat sig egna förmögenheter (t.o.m. efter skatt).Egentligen borde det vara en självklarhet at de som skapar efterfrågade produkter och arbetstillfällen skall vara helt skattebefriade. Istället straffas och hindras de av skatt och påläggs ett moraliskt ansvar att sprida sina rikedomar ytterligare.Egentligen borde vi ställa större krav på de vanliga arbetarna att åtminstone försöka betala tillbaka sin skuld till samhället.

Det är klart att dem ska känna ett moraliskt ansvar att dela med sig av sin egendom till andra drabbade och fattiga länder. Det är klart att man inte kan påverka alla att fördela sina rikedomar med andra men kan försöka påverka ett visst antal. Kapitalismen växer och jag tycker inte att man ska ställa större krav på arbetarna, dem har redan tillräckligt med krav på sig. För att skapa ett solidariskt Sverige ska alla vara med och hjälpa till, inte minst rika bankmän och politiker! Om vi ska ställa mer krav på vanliga arbetare kommer kapitalen alltid att växa. Som sagt det finns en låt som heter staten och kapitalen sitter i samma båt. Det är så sant som det bara kan bli!

Det verkar som du tror att "kapitalister" tjänar pengar på andras olycka. Så är det ju inte.Sparande är bra för hela samhället. Man kan nästan säga: ju mer desto bättre. Den standardförbättring vi haft sedan ca. 1850 kan till stor del förklaras av ökning av kapital i form av maskiner, fordon, järnvägar etc.Dessutom växer inte "klyftorna" globalt sett. I Sverige kan det nog vara så, men det betyder inte nödvändigtvis att någon får det sämre.I ett längre perspektiv har det varit okvalificerad arbetskraft som tjänat mest på kapitalism.Vill rekommendera boken: A Farewell to Alms.

Lägg till kommentar