Annons

Apatiska flyktingbarn: nya rön och ovetenskapliga slutsatser

Författare: 

Publicerad

2005-12-12
Är de apatiska flyktingbarnen förgiftade? Det hävdar Tomas Eriksson, chef för akutpsykiatrin i Malmö. Orsak? Tre barn som han undersökt förbättrades efter att deras antipsykotiska medicin tagits bort. Dessutom har han kännedom om ett tiotal barn som fått morfin av föräldrarna. Inte mycket till faktaunderlag om man betänker att det uppges finnas omkring 400 apatiska flyktingbarn i Sverige.Dessutom stämmer Erikssons tvärsäkra slutsats dåligt med en ny studie. Den visar att många av flyktingbarnen fungerade normalt innan de fick negativt besked om uppehållstillstånd och efter att de fått uppehållstillstånd. Det är alltså asylprocessen snarare än tidigare trauman i familjen som förklarar uppkomsten av symtomen, menar författarna. Andra studier har pekat på andra orsaker.Därför är det nog klokt att vara försiktig med slutsatserna. Men försiktighet har varit en sällsynt dygd i debatten. Hade Erikssons syn på statistik varit förhärskande inom psykiatrin får man misstänka att vi än idag behandlat psykiskt sjuka med iskalla bad.
7

Kommentarer

Den här rapporten visar hur politiserad svensk forskning blivit. Utan något som helst på benen antar man att de asylsökande inte försöker lura systemet. Detta eftersom det inte är politiskt korrekt att föra fram den hypotesen. Istället för forskning produceras fördomar.

Utan något som helst på benen antar man att de asylsökande inte försöker lura systemet.Humor!

Enl. ett flertal utsagor så är det vanligt förekommande att tiggare i Ryssland drogar barn med olika preparat och giftiga örter. Eftersom nästan samtliga "apatiska flyktingbarn" kommer från forna Jugoslavien och forna USSR så tycker jag att Tomas Erikssons förklaring stämmer. Det finns mycket som talar för det.

Ja. Såtillvida att man kan dra väldigt långtgående generaliseringar utifrån vad sin "enl. flera utsagor" är "vanligt förekommande" i något helt annat sammanhang, måste ju faktiskt så gott som samtliga de familjer som vill stanna i Sverige försöka lura systemet. Att barn i familjer som rivits upp från sin tillvaro och lever i osäkerhet på flykt från farliga förhållanden i hemlandet, och får vänta lång tid på beslut om sin framtid, skulle drabbas av depressiva uppgivenhetssymptom måste ju sett mot denna otvetydiga beviskedja ses som helt orimligt. Man måste ju trots allt se på främlingar som det de är: i första hand ute efter att parasitera på svensk välfärd. Allt annat är ju ideologi, och sådant vill vi inte ha.

Och nästan alla talar ryska, ett ryskt virus eller info på ryska, en rysk resbyrå kanske för asylturister?Bodegård har kämpat för en egen apatiklinik och samarbetar med den ökände privata asylrådgivaren Anita Dorazio. Ascher kämpar för Kommunistiska partiet. Har vi många asylkramare i det gänget?Joelsson verkar visa på asylapati, apati vid avslag och frisk efter PUT!

Madde Ramel i Skåne är en utpräglad asylkramare för asylmissbruk, ligger det i släkten?

hur kan det komma sej att dessa barn tillfrisknar när dom skiljs från sina föräldrar för en tid.tack för ordet.