B12-vitamin som ljusfångare

Publicerad

De flesta av de substanser som fungerar som vitaminer för oss människor kan bildas av växter. B12-vitamin kan däremot bildas bara av prokaryoter, dvs bakterier och arkéer (tidigare räknade som bakterier och kallade arkebakterier), och har en lång väg till oss genom näringsväven. Hos oss fungerar det bara som råmaterial för två enzymer, men hos prokaryoter har det många olika funktioner. En av de mera överraskande är som ljusfångare vid ljusreglering av gener. En annan, och kanske den ursprungligaste, är att reglera proteinbildningen genom fästa sig vid vissa molekyler av budbärar-RNA (mRNA).

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor