Bandmask ökar myras livslängd

Publicerad

I en artikel i Royal Society Open Science visar Sara Beros och medarbetare, att arbetare av myrarten Temnothorax nylanderi som infekterats av bandmasken Anomotaenia brevis lever mycket längre än oinfekterade arbetarmyror, ja minst like länge som myrdrottningar. Efter 1200 dygn, mer än 3 år, levde fortfarande hälften av de infekterade arbetsmyrorna, medan alla infekterade var döda. Författarna anser att den högre livslängden beror dels på att parasiten förändrar de kemiska signaler som den infekterade myran avger, vilket åstadkommer att den får bättre omvårdnad av sina oinfekterade kamrater, dels på att den blir latare, inte jobbar särskilt hårt. Den ökade livslängden torde vara gynnsam också för bandmasken, men inte för myrsamhället.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor