Den cirkadianska rytmen

Publicerad

När jag lyssnade på Vetenskapens Värld den 4 december om den biologiska klockan (ett tema som jag redan skrivit här om i år) slog det mig igen att man tydligen glömt bort att den först upptäcktes hos växter. Även om det finns föregångare så borde den största äran för detta tillfalla Erwin Bünning. Man bör heller inte tala om “cirkadisk rytm”. Enligt min och bl.a.Nationalencyklopedins mening är den rätta språkformen “cirkadiansk rytm” (på engelska “circadian rhythm”, på tyska “circadianer Rhythmus”. Men kanske någon språkexpert har synpunkter på detta?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor