Det finns bara en vetenskap

Publicerad

Gamla benämningar på olika ämnen inom vetenskapen, t.ex. ”botanik”, ersätts alltmer, särskilt på engelska, av ”plant science”, ”life sciences” etc. Man kan få intrycket att det finns mer än en vetenskap. Men samtidigt ser man allt fler överraskande exempel på ”tvärvetenskap”.  I det senaste häftet av den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS beskrivs hur man genom studier av bakteriers gener menar sig kunna få kunskap om det geomagnetiska fältet för mer än tre miljarder år sedan.

 

Ett annat exempel på överraskande tvärvetenskap är hur kärnfysik och kunskap om fotosyntesen, närmare bestämt insikten att inte alla växter har samma isotopsignatur, har varit betydelsefull för dateringen av egyptiska mumier.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor