Premium

Det lilla Storsjöodjuret

Publicerad

Alla har väl vid det här laget hört talas om ”det lilla storsjöodjuret”, den mikrosporidie som kommit in i vattenledningarna i Östersund.

Men inte har massmedia gett särskilt mycket information om det, och vad man har sagt har ibland varit felaktigt, som när det kallades för bakterie i radion. I själva verket rör det sig om en mycket egenartad svamp.

Mitokondrier är celldelar som finns i cellerna hos de flesta s.k. eukaryota organismer, dvs varelser med mer komplicerat byggda celler än bakterier har, och bl.a. med en membran-avgränsad cellkärna. Mitokondrierna har uppstått ur bakterier som för ungefär två miljarder år sedan tog sig in i en ”värdcell”, det gemensamma förstadiet till alla människor, kackerlackor, ekar, smörsoppar och andra eukaryota varelser.
För några år sedan var mikrosporidier högaktuella i en del vetenskapliga kretsar, eftersom man inte kunde hitta några mitokondrier i dem, trots att de för övrigt har klart eukaryot cellbyggnad. Man spekulerade därför om att de (liksom en annan välkänd parasit, Giardia) skulle vara ett förstadium till de eukaryota organismerna, som ännu inte tagit upp de bakterier som skulle bli mitokondrier. Men senare har man visat att det i stället är så, att de mitokondrier de en gång haft har reducerats nästan till oigenkännlighet. Också i andra avseenden är mikrosporidier starkt reducerade, och en del arter saknar all förmåga att framställa den vanliga ”energivalutan”, ATP, och måste importera den från värdorganismen.

Olika arter av mikrosporidier infekterar djur inom nästan alla grupper, och särskilt insekter och kräftdjur. I många fall överförs de från moder till avkomma. Ibland hamnar de naturligtvis också i hanfoster, men de har i många fall förmåga att ”feminisera” dessa, så att de också i nästa generation kan överföras till avkomman.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor