Digitala bibliotek på allvar

Publicerad

Google vilar inte på lagrarna. Nu har – enligt New York Times – företaget som ju nyligen börsnoterades och sitter på stor kassa erbjudit sig att digitalisera boksamlingar hos några av den engelskspråkiga världens större bibliotek för att göra dem tillgängliga genom sökmotorer. Det finns många liknande projekt runt om i världen – de flesta nationella institutionsbibliotek digitaliserar för närvarande sina samlingar. Biblioteken hoppas att mer och mer av den tillgängliga publicerade informationen skall bli tillgänglig på nätet utan kostnad.Hittills har ju den information som funnits kostnadsfritt på nätet varit av högst varierad kvalitet. Att publikationströskeln sänkts har gjort att mycket kommit ut som inte tidigare kunnat komma ut alls och att mycket som tidigare inte kunnat publiceras ordentligt nu fått sin plats synligt i hyllan jämsides med etablerade informationskällor – vilket är både bra och förvirrande för den hjälplöse informationskonsumenten. Nu ser det ut som biblioteken vill återta den roll som informationsauktoritet de haft de senaste seklerna, denna gång elektroniskt, utan tegel, mahogny och murbruk.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor