Ett parasitiskt barrträd

Publicerad

Det finns många parasiter både bland alger och blomväxter, men bara en enda parasit är känd bland barrträden. Detta barrträd finns på ön Nya Kaledonien öster om Australien, som ockå hyser många andra speciella växter. Det parasiterar på ett annat barrträd i samma familj, Podocarpaceae, genom att förena sina rötter med värdträdets rötter. Parasiten har förlorat förmågan att själv utföra fotosyntes. Kanske medverkar också en svamp som förmedlare av näring från värdträdet till parasiten. Flera detaljer finns här och här.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor