Fiskar som fluorescerar med rött ljus

Publicerad

Vårt kranvatten ser ju, om det inte är förorenat, helt färglöst ut, men tjocka lager av vatten absorberar rött ljus, och till 20 meters djup i havet tränger det knappast ner något rött solljus alls. Men det behöver för den skull inte helt saknas rött ljus där. En del organismer har förmåga till bioluminiscens, ljusutsändning orsakad av kemiska reaktioner, vilket har varit känt mycket länge. Nyligen har man kommit underfund med att en del djur gör sig synliga genom fluorescens, genom att omvandla det nedträngande blå solljuset till rött. Det tycks ha betydelse både för näringsfånget och för att hanar och honor ska kunna finna varandra. Det röda ljuset är mycket iögonenfallande i den för övrigt blå vattenvärlden. Här och här finns artiklar som visar hur en del fiskar ser ut i vitt respektive blått ljus.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor