Förläng livet med luftföroreningsbantning

Publicerad

Vi är så vana vid att andas avgaser att vi knappt noterar dem, men luftföroreningar är inte desto mindre det miljöproblem som orsakar flest dödsfall globalt. Till och med i Sverige, där vi har relativt ren luft, är de upphov till att bortemot 5000 människor förlorar livet i förtid varje år. Bara av föroreningarna utomhus. Medan diethysterin svingar sig mot nya höjder kan det vara värt att påminna om en annan väg mot friskare tillvaro: omge dig med ren luft. Det skulle inte förvåna mig om det är nog så effektivt. Här kommer några tips:

 

 • Sörj för god ventilation inomhus, särskilt vid matlagning och andra osande aktiviteter
 • Se upp med fuktiga inomhusutrymmen – de blir lätt hem för mögel och bakterier.
 • Vädra/skaka/piska hemmets textilier (sängkläder, mattor, soffkuddar, filtar med mera) utomhus.
 • Dekorera med växter. De absorberar koldioxid och producerar syre. Särskilt uppfriskande i exempelvis sovrum där koldioxid gärna ansamlas under natten.
 • Undvik sprayprodukter för rengöring, hårvård, skovård och så vidare.
 • Använd godkända andningsskydd om du sysslar med damm- och rökalstrande aktiviteter som slipning, svetsning, lödning och spraymålning.
 • Använd inte produkter som utger sig för att rena luft genom att sprida dofter av citron, tallolja och liknande. Dessa tillför nya kemikalier och kan dessutom skapa partikelföroreningar när de reagerar med luftens ozon.
 • Skär ner på mängden rökelse, färgade och doftande ljus och andra exotiska pryttlar du eldar inomhus. Stearinljus utan tillsatser är att föredra. Om dessutom ljusen placeras så att lågan brinner utan att fladdra minskar sotutsläppen avsevärt.
 • Vädra bostaden regelbundet.
 • Undvik att vistas vid underjordiska tågstationer, centraler och vägtunnlar längre än nödvändigt. De gränsvärden för luftföroreningar som gäller i städer inkluderar inte platser under tak. Här kan mängden rök och damm ofta vara skyhög.
 • Håll luftkonditioneringsanläggningar och luftfuktare rena. De kan annars bli spridare av en ansenlig flora oönskat biologiskt material.
 • Använd inte tvättmedel som innehåller zeoliter som mjukgörare. Zeoliterna fastnar i textilierna sprids därifrån vidare ut i luften.
 • Skaffa partikelfilter om du får in ventilationsluft från en hårt trafikerad gata, snabbmatsrestaurang, rökruta eller någon annan typ av förorenad utomhusmiljö.
 • Motionera inte nära hårt trafikerade vägar i rusningstid.
 • Se till att få radonmätningar utförda i bostaden och åtgärda om radonhalterna är för höga. Höga radonhalter skapar radioaktiva partiklar som dödar flera hundra människor i Sverige varje år.
 • Använd helst centraldammsugare vid dammsugning. Se annars till att din dammsugare är tät och har effektiva filter.
 • Skrivare och kopiatorer producerar ofta gott om luftburna partiklar. Placera dem så att exponeringen inte blir högre än nödvändigt.
 • Oönskade kemikalier får vi än så länge leva med såvida vi inte flyttar ut i en koja i skogen, men titta gärna en extra gång i produktinformationen före köp av mattor, möbler, isoleringsmaterial, målarfärg, rengöringsmedel med mera.
 • Bensindrivna motorgräsklippare är riktiga utsläppsbovar. Använd om möjligt hand- eller eldriven.
 • Elda inte färgat eller impregnerat virke eller material som innehåller plast.
 • Sist men inte minst: RÖK INTE och stå inte nära någon som röker. På ett decennium skördar rökning ungefär lika många människoliv globalt som hela andra världskriget.

 

Utan mat kan vi klara oss några veckor, utan vatten någon dag, utan luft några minuter. Vad vi stoppar ner i lungorna är väl värt ett ögonblicks eftertanke. Att inte andas alls kanske kan vara frestande efter att ha läst detta, men är inte att rekommendera i längden.

 

(Tack till mina aerosolkolleger vid Lunds universitet för bidrag till listan.)

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor