Premium

Forskarkarriärer i det offentliga

Publicerad

De flesta som går forskarutbildningen tänker sig nog en lysande (eller åtminstone någorlunda) karriär som forskare. En del börjar till och med för att slippa bli lärare (i synnerhet inom humaniora). Nu visar Högskoleverket det som nästan alla disputerade fått erfara: de flesta blir lärare. Och ytterst få etablerar sig utanför akademierna – trots att det faktiskt varit ett mål med den nya forskarutbildningen.Kanske är det utbildningarna det är fel på? Kanske är det de mål, ambitioner och bilder av ”lyckade karriärer” som högskolorna ger doktoranderna? Men jag tror inte lösningen stavas mer pedagogik. Däremot vore det bra med en utbildning som gav rakare besked om vad man faktiskt utbildade sig till, och en öppnare attityd till världen utanför högskolans glasmurar. Och alla undervisande forskare önskar sig nog mer kombinerade tjänster där man både kan forska och undervisa.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor