Franska skolbarn ska nu lära sig engelska

Publicerad

I en nylig rapport från franska utbildningsdepartementet om framtidens skola föreslås att engelska blir ett obligatoriskt ämne i alla franska skolor och att ämnet får samma vikt som franska och matematik. Kommissionen som skrivit rapporten skriver bland annat att engelska är det internationella kommunikationsspråket och att franska skolbarn måste lära sig både skriva och läsa engelska flytande. Det här är inte en okontroversiell åsikt i Frankrike, där det ju görs stora offentliga satsningar för att bevara och stärka franskans roll som internationellt språk och för att motverka engelskans spridning i landet. I Sverige, däremot, finns det gymnasieskolor där svenskspråkiga skolbarn får lära sig skolämnen på engelska av svenskspråkiga lärare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor