Hjälp för diabetiker

Publicerad

Livet för dem som drabbats av diabetes har underlättats genom att man nu har tillgång både till goda insulinpreparat och en behändig metod för analys av blodets glukoshalt. Trots det är livet rätt besvärligt genom att man både för glukosinjektioner och analyser måste sticka sig flera gånger om dagen och hålla reda på tider och kost. Att så många har drabbats av sjukdomen har dock det goda med sig att man arbetar hårt på att underlätta deras liv. Ett hjälpmedel som nu är under utveckling är ett sorts ”intelligent” plåster som kan känna av glukos och genom små taggar avge insulin när koncentrationen börjar bli för hög.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor