Kaminerna i våra celler

Publicerad

Att vår kroppstemperatur är högre temperaturen i vår omgivning beror till stor del på cellandningen i mitokondrierna, de små “kaminerna” i våra celler, som ständigt förbrukar det syre vi andas in. Man skulle vänta sig att dessa “kaminer” är varmare än cellerna i övrigt, men hur varma är de månne?

En internationell forskargrupp har använt sig av ett färgämne som fäster sig just på mitokondrier, och som har förmåga att fluorescera (sända ut ljus) med en intensitet som beror av temperaturen. De har kommit fram till att mitokondrierna arbetar vid en temperatur av ungefär 50 grader, men i forskarvärlden pågår en diskussion om huruvida de verkligen har rätt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor