Kort sammanfattning och reflektioner från lärande-sessionen, IGC Brisbane

Text Vivi Vajda
Publicerad

Australiensarna är mycket oroliga för pojkar 8-13 år, vilka halkar efter nu när det blivit mer self-learning i skolan. Koreanerna försöker överkomma Konfuciuskulturen. Ett av de största problemet i Sydafrikanska skolan är att barn från mindre bemedlade bostadsområden kommer utan frukost till skolan…

Australiensarna är mycket oroliga för pojkar 8-13 år, vilka halkar efter nu när det blivit mer self-learning i skolan. Dvs. metdoden där eleverna själv ska ta reda på fakta. Det kräver ganska mycket av eleven i fråga om initiativtagande och självdisciplin. Vi ser ju samma tendenser i Sverige med pojkar som halkar efter. Vad är lösningen?

Koreanerna försöker överkomma Konfuciuskulturen, som de själv uttyckte det, och få barnen att tala och ta initiativ och inte bara lyssna och göra som de blir tillsagda.

Sydafrika talade om barnens lärande vid museumbesök där även barn från mindre bemedlade områden bussas in, varav många aldrig besökt ett museum. Största problemet var att de fattiga barnen kom utan frukost och höll på att svimma vid 10:30 samt att de tog alla pennorna så formulären inte kunde fyllas i förrän nya lager med pennor hämtats in. Tragiskt. Trodde S.A kommit lite längre. Dock visade det sig att barnens kunskap efter bara en timmes information ökat väldigt mycket och att ”hands-on” lärande, tex. genom att göra molekyler med marshmallows (de som inte blev uppätna), eller genom att fylla ballonger med helium mm., gav bäst resultat. Den största svårigheten förutom hungriga barn- var själva språket där barnen inte förstod ord som fossila bränslen mm. Det hade läraren inte tänkt på.

Andra frågor som togs upp var problemet med kreationistiska texter som blandar sig med vetenskap på olika self-learning sites. Jag antar att lösningen är – upplysning. Precis som att det finns olämpliga sidor på internet, man måste lära barnen att sovra och tänka kritiskt antar jag.

Text Vivi Vajda
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor