Kuriöst fynd ändrar inget

Publicerad

Det uppseendeväckande fyndet av en pytteliten hominin på Flores är naturligtvis en stor upptäckt. Men att påstå, som många gör, att detta tvingar fram en omskrivning av vår egen arts historia (fylogen) är en väldig överdrift. Att det finns små restpopulationer kvar av i övrigt utdöda arter är inget konstigt. Inte heller är det överraskande att även Homo-arter lyder de ekologiska imperativen och utvecklas till dvärgformer på isolerade öar.Ett kuriöst fynd utan minst tvivel – men inte ändrar det på några grundläggande principer eller på generella bild av vår egen arts förhistoria.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor