Annons

Åldersbestämning

Författare: 

Publicerad

2008-04-25
Till naturvetenskapens största prestationer måste man räkna metoder för datering av stora händelser - Big Bang, solsystemets och jordens uppkomst, stegen i den biologiska evolutionen, klimatets växlingar, mänskliga kulturers uppgång och undergång, spridningen av nyttoväxter, och mycket annat. Jag minns när jag som ung student i Berkeley i en bibelskola hörde en "kreationistisk" föreläsare försöka misstänkliggöra den då ganska nya metoden att datera fynd innehållande organiskt kol, den s.k. kol 14-metoden (C14-metoden, som egentligen borde kallas 14C-metoden). Och visst fanns det då motsägelser att peka på. Exempelvis fick egyptiska mumier som man kunde datera med historiska metoder en annan ålder med denna metod. Just detta problem löstes genom att en C14-daterare och en växtfysiolog kom att prata med varandra när de hade råkat hamna bredvid varandra på en flygresa. Växtfysiologen kunde berätta att växter som växer i varma och torra klimat har en annan sorts koldioxidupptagning än växter från de nordliga klimat där C14-metoden hade utvecklats och kalibrerats. Därför hade växter som de personer som senare blev mumier hade levt av fått en annan kolisotop-sammansättning. Andra oregelbundenheter i "C14-kalendern" har man kunnat förklara med de ändringar av kol 14-bildningen som äger rum på grund av solens växlande magnetfält.Nu finns det ett stort antal dateringsmetoder för olika ändamål (t.ex. räkning av trädringar, av skikt i lera, inlandsis och olika delar av djur, astronomiska beräkningar, samt många olika metoder som bygger på sönderfall av radioaktiva atomkärnor) och där de överlappar är överensstämmelsen i regel god. Men man har länge varit bekymrad över bristande överensstämmelse mellan två radioaktivitetsmetoder, en som bygger på omvandling av uran 238 till bly 206 och en annan som bygger på omvandling av kalium 40 till argon 40. Båda metoderna har haft god precision: Man har kunnat upprepa en åldersbestämning med den sistnämnda metoden med en överensstämmelse av 0,2% eller bättre. Men de två metoderna har inte stämt överens, och noggrannheten har bara varit 2,5%.I senaste häftet av Science beskriver nu Klaudia Kuiper och medarbetare hur de genom jämförelse mellan flera raffinerade metoder både kommit att förstå orsaken till diskrepansen och kunnat rätta till kalibreringen av den klocka som bygger på omvandlingen av kalium. I detta arbete ingår jämförelse med de svängningar i klimatet som beror på solsystemets mekanik, de s.k. Milankovitch-cyklerna (ändringar av jordens bana runt solen och av jordaxelns riktning) som man kan räkna sig till med grundläggande fysikaliska lagar.Geologerna hade ganska nyligen kommit överens om en "officiell tidtabell" för de olika geologiska epokerna, men nu måste man räkna om den, så att det som baserats på kaliumomvandlingen blir 0,65% äldre. Det betyder t.ex. att det berömda meteoritnedslaget i Mexiko som dödade så många organismer (den s.k. KT-gränsen, gränsen mellan krit- och tertiärperioderna) inträffade för 66,0 miljoner år sedan. De nya beräkningarna lär inte ändra på mycket i princip, men det bör ge oss ytterligare förtroende för vetenskapens dateringsmetoder.

Kommentera:

4

Dela artikeln:

Kommentarer

Hej Lars Olof !

Sitter med ett problem i knät.

Saken är den att jag här i Halmstad tvärs över gatan där jag bor har Rikets sal, som härbärgerar Jehovas vittnen. På grund av sin närhet kommer de då och då upp till mig och knackar på dörren. Varje gång informerar jag dem om att jag inte är troende. I höstas överlämnade de, trots allt, sin lilla pocketbok Liv - ett resultat av evolution eller skapelse ?, från 1985 på Engelska och på svenska 2011. Därtill två små häften, Livets uppkomst och Hur har livet kommit till ?. Båda från 2010 på svenska. Men vad hjälper det mig, som icke troende ?

JV är omöjliga att prata med, därför att de ogiltigförklarar C 14 metoden som mätmetod på gund av att den
är otillförlitlikg. Jag har läst din artikel med rubriken Åldersbestämning, vilket göt att jag nu undra om du kan hjälpa mig slå hål på deras "myt". Hur bevisa att vetenskapen inte har fel i sina mätmetoder ?

Bästa hälsning

Torbjörn Ringkvist

Jag är ingen vetenskapskvinna - och har ett liknande "problem" - med frikyrkliga i den lilla byn där jag bor...Just I DAG utanför butiken satt en man som "känt" min far i kyrkliga sammanhang och han blev sååå bestört över min ateism att det nästan kom till "öppen strid"... DÄRFÖR har jag nu googlat olika "bevis" för Big Bang och universums expansion och acceleration m.m. BARA för min egen kunskapstörst, inte för att fortsätta diskussionen...

Han kastade fram frågan vilket som var först : hönan eller ägget och den frågan sade jag var så omfattande att den kunde lösas hemma hos mig där ett antal lånehundar väntade ;)

Jag anser att det är tämligen dödfött att försöka överbevisa vissa troende om att människosläktet existerat mer än 4000 år på jorden och att fåglarnas förfäder var dinosaurier...De är så säkra på sin sak och Bibelns ord - lika säker som jag är om motsatsen...
SYND att folk går med skýgglappar för ögonen, för det finns så OTROLIGT spännande/intressanta forskningsrön - också för en 62-årig kvinna på pension...

Med varma hösthälsningar
Marianne
nanne.tapper@gmail.com

Hej det är inte Jehovas vittnen , som är kritiska mot c-14 metoden , det är vetenskapsmän
läs Popular Sciense november 1979 sid 81, vetenskapsmän är inte eniga, där finns många, som erkänner att det måste finnas en konstruktör bakom allt , men dom kommer aldrig till tals Rickard Dawkins erkände att det finns många biologiprofessorer, som menar att det finns en intelligens bakom allt och det är ju inte en helt ologisk tanke eller hur Hälsningar Ulf Ringström ( Jehovas vittne)

bara en tanke... sedan 1979 borde det väl ha hänt något angående c-14 tekniken eller acceptansen av den? Eller står man på samma ställe och tvistar fortfarande?

Lägg till kommentar