Ljud från öronen

Publicerad

Vår uppfattning om en omgivande verklighet åstadkoms genom signaler från våra sinnesorgan, men hur signalerna från olika sinnesorgan samverkar för att ge detta resultat är inte helt klarlagt. I den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS beskrivs en intressant iakttagelse rörande sambandet mellan två sinnesorgan. När vi rör på våra ögon genom att följa ett rörligt föremål med blicken så vibrerar trumhinnorna, något som kan registreras med mikrofoner i öronen. Vibrationerna börjar 10 millisekunder före ögonrörelsen. Det är muskler i mellanörat som påverkar hörselbenskedjan (hammaren, städet och stigbygeln), och hammaren påverkar i sin tur trumhinnan. Frekvensen är ca. 33 herz eller 2/3 av frekvensen i vårt elnät.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor