Annons

Mediciner för de utvalda?

Författare: 

Publicerad

2007-05-18
De regionala skillnaderna när det gäller vårdens kvalitet är stora på många områden, inte minst när det gäller läkemedel. Nya mediciner mot cancer och så kallade särläkemedel (för sällsynta och svåra sjukdomar) kan vara extremt dyra och kosta ett par miljoner kronor per år och patient. Vissa landsting har avstått från att använda dyrgriparna. Det rimmar förstås dåligt med målet om en vård på lika villkor och innebär att enskilda individer drabbas hårt. Helt obegriplig är inställningen likväl inte: för ett litet landsting kan kostnaderna betyda stora nedskärningar på andra områden. På senare tid har det förts en diskussion om vem som bör betala – landsting eller stat? Nu verkar ett nationellt system för finansiering vara på gång, åtminstone för särläkemedel. Det bådar gott.Samtidigt återstår en del att göra för att använda läkemedelsresurserna smartare. Bara när det gäller blodtrycksmediciner kunde Region Skåne förra året ha sparat 90 miljoner kronor om läkare använt de mest kostnadseffektiva preparaten.