Premium

På fel plats vid fel tidpunkt

Publicerad

Dyslexi är ett vanligt funktionshinder, som 5-8% av befolkningen lider av. I en artikel i PNAS förra veckan beskrivs en undersökning av dyslexi-barn i Kina. Med hjälp av funktionell magnetresonans-avbildning (fMRI) uppmätte man en svagare aktivitet i en viss del i vänstra hjärnhalvan jämfört med barn utan läs- och skrivsvårigheter. Dessutom fann man en tydlig minskning av den grå substansen i en samma region. Denna hjärnförändring visar ett klart samband med svårigheter att lära sig och se skillnad på kinesiska tecken. Hos engelskspråkiga dyslektiska barn däremot har man uppmätt en försvagad aktivitet i en annan del av hjärnan, något längre bak. De kinesiska barnen visade sig dock inte ha några förändringar (varken funktionella och strukturella) i de delar av hjärnan som är viktiga för att lära sig alfabets-baserade språk. Alltså borde de inte heller ha några problem med att lära sig t ex engelska. Lösningen verkar vara för bra för att vara sann: varför inte sätta kinesiska dyslektiska barn i engelsk-språkiga skolor och låta svenska barn med dyslexi lära sig kinesiska? Då skulle kanske världen kännas mer rättvis.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor