Annons

Plötslig hjärtdöd

Författare: 

Publicerad

2006-10-05
Hälsokontroller kan minska antalet fall av plötslig hjärtdöd hos idrottare. Det visar en italiensk studie, publicerad i medicintidskriften JAMA. Ett screeningsprogram för tävlande idrottare mellan 12 och 35 år reducerade dödligheten med 89 procent. Hos idrottare som inte genomgick undersökning med EKG var incidensen oförändrad. Bör ett motsvarande allmänt program införas i Sverige? Ett problem är att undersökningarna inte avslöjar alla hjärtfel, bara runt hälften enligt en avhandling från Umeå universitet. Ett annat är att det skulle kräva stora resurser – resurser som möjligen hade kunnat användas effektivare inom andra undernärda områden av sjukvården. Risken för hjärtdöd är trots allt liten. Dessutom fann Umeå-avhandlingen att plötslig hjärtdöd inte är vanligare bland tävlingsidrottare än andra. Varför då fokusera just på idrottare?