Purpur

Publicerad

Purpur är en blandning av flera färgämnen som utvanns ur purpursnäckor, varav åtminstone tre olika arter varit i användning. Eftersom det behövdes ungefär tiotusen snäckor för att färga ett och ett halvt kg ull, och färgberedningen är rätt komplicerad, så blev purpur snabbt en symbol för status, rikedom och makt. Möjligen framställdes purpur först i Qatar vid Persiska viken 2000 f.Kr,, men dokumentationen från Medelhavsområdet är något säkrare, t.ex. från Kreta 1800 f.Kr. De äldsta spåren av industrin är högar av snäckskal. Men färgen själv är mycket beständigare än många andra produkter som uppfunnits senare, och nyligen beskrevs ett fynd i Israel med välbevarad färg från ungefär 1100 f.Kr., som du kan se här. Så småningom spreds användningen av purpur västerut, och under romartiden var exempelvis Spanien en viktig producent av purpur. Den äldsta beskrivningen av purpur man påträffat är en text från Mesopotamien, daterad till 1425 f.Kr.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor