Rapport från Geologernas Olympiad IGC, Brisbane

Text Vivi Vajda
Publicerad

Befinner mig i Brisbane, Australien där den [34: e International Geological Congress (IGC)][] invigdes i går. IGC hålls vart fjärde år, och under fem dagar kommer ca 6000 geologer från jordens alla hörn bl.a. presentera forskningsresultat, nya uppfinningar och informera angående läget med geologins roll i skolan i respektive länder. Jag tänkte under veckan kort rapportera om spännande high-lights.

Börjar med att anknyta till min bloggarkollegas, Jan Scheffels inlägg och fokuserar här på geologins roll i svenska skolan.

Ok, nu kanske någon lyfter på ögonbrynen och tycker att forskning inte är tävling men, men säg inte det. Medan de flesta bidragen är av en trygg grundforskningskaraktär så finns det flera teman som sticker ut, är kontroversiella och ligger i forskningens framkant. Någonstans mellan genialitet och galenskap. Här är armbågarna vassa och forskningsmedlen söks i princip i global konkurrens. Utan forskningsmedel – **medaljerna** – ingen forskning. Så ser verkligheten ut.

Själv håller jag två föredrag – av det mer normala slaget skulle jag själv vilja påstå – och jag tänkte i detta inlägg fokusera på det jag ska hålla om geologins roll i skolan och därmed anknyta till min bloggarkollegas, Jan Scheffels inlägg.

Geovetenskapens roll i skolan är ytterst marginaliserad där geologi i bästa fall ingår som del i de traditionella skolämnena Biologi, Kemi, Fysik och i viss mån, Geografi. Hur mycket geologi som lärs ut beror till övervägande del på den individuella lärarens intresse och hens kompetens i ämnet geologi. Tänk själv att vara tvungen att splittra ditt ämne i olika delar där många sammanhang går förlorade. Den största paradoxen ligger i att studenter vid Gymnasiets Naturprogram inte har geografi i sitt schema (där den mesta geologin ligger inbakad) men där vi på Geovetarutbildningen vid universitetet kräver naturvetenskaplig kompetens för att komma in på programmet, hmm …

Nu har Elisabeth Einarsson, doktorand vi geologen i Lund, i samarbete med [Geologins Dag][] , utvecklat hjälpmedel för lärare med exempel på hur geologi direkt kan kopplas till läroplanens mål och det ska jag berätta om för våra internationella kollegor.

Ska bli spännande att höra hur det fungerar i övriga världen där ju Earth Sciences många gånger är ett eget ämne, vi behöver ju inte gå längre än till våra grannar i Norge.

Vill bara tillägga att jag ju så klar håller med, visst är en löneökning för lärare mer än befogad och skulle sannolikt även höja kvalitén på undervisningen på längre sikt. Man kunde även skippa många onödiga administrativa uppgifter för lärarkåren i skolan och vid universiteten.

Måste rusa, so long


[34: e International Geological Congress (IGC)]: http://www.34igc.org/
[Geologins Dag]: http://www.geologinsdag.nu/web/page.aspx?refid=1085

Text Vivi Vajda
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor