Annons

Reinfeldt bromsar Perssontrend

Författare: 

Publicerad

2006-10-06
Vi får nu fler politiker och mindre tjänstemän i regeringen vilket är bra och viktigt för regeringens demokratiska legitimitet. Detta kan å andra sidan ses som en nödvändighet för en flerpartiregering snarast än som utslag för en djup övertygelse hos Reinfeldt: på frågan om det inte var kontroversiellt att utse Anders Borg, som snarare är tjänsteman än politiker, svarade statsministern att ”han aldrig begripit sig på den skillnaden”. Vi får hoppas att det var ett oövertänkt uttalande.I övrigt är det bra att vi får en EU-minister, som dessutom har bakgrund som europeisk folkvald. Den tidigare ordningen var definitivt inte lyckosam. Och som akademiker var det svårt att inte bli såväl glad som förundrad över Leijonborgs första uttalande som utbildningsminister: ”vi ska ha en stor satsning på forskningen”. För en gångs skull alltså inte hårda tag, betyg och svensk kanon i främsta rummet...
4

Kommentarer

Vi får hoppas att det var ett oövertänkt uttalande.Varför det? vad är egentligen problemet?

Som jag skriver - det är viktigt för regeringens demokratiska legitimitet att ministrarna är folkvalda. Ämbetsmannaministärer hade vi på 1800-talet, men trenden under Göran Persson har varit att hellre utse byråkrater än politiker till ministrar. Utifrån demokratisk synvinkel är det bra om den trenden bromsas.

Av vilken anledning är det viktigt för regeringens demokratiska legitimitet att dess ministrar väljs från dem som fått förtroende att sitta i riksdagen? Vårt politiska system bygger på parlamentarism, och det är genom parlamentets stöd som regeringen får sin demokratiska legitimitet. Det är parlamentet som är folkvalt, inte regeringen. Det är alltså inte uppenbart att regeringen får vare sig större eller mindre demokratisk legitimitet för att dess ministrar utses bland riksdagsledamöter, snarare än bland politiker med andra meriter. Vi får anta att det finns relevant forskning som stöder uttalandena i denna bloggpost. Det är ju trots allt en populärvetenskaplig blogg, och inte vilken politisk blogg som helst.

Begriper inte hur detta kan ses som en "politisk blogg". Men nog om det: din definition av parlamentarism är nog så riktig. Detta hindrar inte att det kan ses som demokratiskt problematiskt att fler och fler tjänstemän hamnar i regeringen. Den trenden var mycket stark under Persson, men som jag nämnde, så har Reinfeldt bromsat den. Mycket svensk statsvetenskaplig forskning (bl a bedriven av Tommy Möller, professor i Sthlm) har under senare år ägnats åt Perssons "presidentlika" ambitioner och vilja att handplocka ministrar som han lättare kan styra över snarare än folkvalda som kan tänkas ha starkare lojalitet mot sitt parti eller mot medborgarna än mot regeringschefen. Där har du enligt min mening hela demokratiproblemet.