Jämlika män och kvinnor är mer olika

I jämställda länder är skillnaderna större mellan hur män och kvinnor bedömer sin ­personlighet, enligt en ny studie.

Publicerad
I Sverige beskriver män och kvinnor sig  själva som mer olika än i länder med mindre jämställdhet.
Bild: International Journal of Psychology.

När människor själva får skatta sina personligheter blir skillnaderna mellan könen större i jämställda länder. Det framgår av en studie där män och kvinnor i 22 länder har fått skatta sina personlighetsdrag inom vad som inom psykologin brukar benämnas som ”Big Five”: öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion/introversion, välvillighet och känslosamhet.

Störst blev skillnaderna mellan män och kvinnor i länder med hög grad av jämställdhet. Kvinnor i dessa länder skattade särskilt egenskaperna välvillighet och extroversion högre än män.

– Vi fick fram ett relativt starkt samband, säger Erik Mac Giolla, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan Väst samt huvudförfattare till studien.

– Detta är egentligen inget nytt – vi har sett liknande resultat i flera stora studier de senaste 15 åren.

I andra studier har man konstaterat att könsskillnaderna vid val av utbildning följer liknande mönster.

– I Sverige finns det till exempel färre kvinnor inom ingenjörsutbildningar än i Algeriet, säger Erik Mac Giolla. Detta ligger alltså i linje med våra resultat.

Exakt varför det är så här är svårare att säga. Man har länge tänkt att könsskillnaderna bör minska med ökad jämställdhet.

– Det finns teorier om att de biologiska skillnaderna blir tydligare när jämställdheten ökar. Andra menar att ökad jämställdhet kan göra att könsidentiteten blir mer betydelsefull, vilket kan förklara att män och kvinnor då gör olika val, säger Erik Mac Giolla.

Upprepade studier över tid skulle kunna hitta mekanismerna bakom detta. Om man kan följa länder som blir mer jämställda över tid, kan man se om, och hur, mäns och kvinnors preferenser förändras.

– I nuläget vet vi inte om detta skett över tid, säger Erik Mac Giolla. Vi kan bara konstatera att mer jämställda länder har större könsskillnader i dessa frågor.

Hur har era resultat mottagits?

– Detta är som sagt ingenting nytt inom personlighetsforskningen. Jag tycker inte att detta är kontroversiellt, men många samhällsvetare och humanister verkar tycka det. Så det beror på vem man frågar, men min känsla är att i Sverige menar många att detta är kontroversiellt. Vår studie har fått stor uppmärksamhet internationellt, men inte i svenska medier.

Varför är detta kontroversiellt tror du?

– Jag vet inte, säger Erik Mac Giolla. Men jag tror att resultaten går emot någon form av konsensus om könsrollerna.

Resultaten bygger på enkäter med över 130 000 personer i åldrarna 19 till 69 år i 22 olika länder, och är publicerade i International Journal of Psychology.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor