Medelålders kvinnor upplevs kyliga – kan slå mot karriären

Vid 47 år når kvinnors charm botten, enligt personer de träffar i jobbet. Stereotypa föreställningar kan hålla tillbaka medelålders kvinnor i arbetslivet..

Publicerad
kvinna framför dator vid skrivbord vid fönster

Stereotypen att kvinnor ”ska” vara varma, mjuka och omhändertagande kan hindra medelålders kvinnor i karriären.
Bild: Getty images

Både män och kvinnor upplevs som allt mer kapabla och effektiva på jobbet när de blir äldre – men kvinnor som gör karriär ses samtidigt som mindre varma i sin personlighet i takt med att de åldras. Det visar en amerikansk studie där forskarna använt den vetenskapliga modellen Bem’s Sex-Role Inventory, BSRI. Enligt modellen, som ofta används för att studera könsroller, förväntas kvinnor ha mer varma egenskaper än män, till exempel vara mer ömma, tillgivna och hjälpsamma.

Stereotypa föreställningar om kvinnor gör att de döms hårdare och håller tillbaka dem i arbetslivet, enligt forskarna bakom studien.

Kvinnor döms hårdare – också i Sverige

Detta gäller absolut i Sverige också, enligt Pernilla Wittung Stafshede. Hon är professor i biologi och bioteknik vid Chalmers tekniska högskola och leder Genie, Gender initiative for excellence, som syftar till öka andelen kvinnor på högskolan samt undanröja strukturella och kulturella hinder som hämmar kvinnors karriärer.

Historiska normer och fördomar sitter djupt, förklarar Pernilla Wittung Stafshede.

– Stereotypen är att kvinnor ”ska” vara varma, mjuka och omhändertagande. När kvinnor kommer upp sig i karriären, inom akademin eller näringslivet, syns andra egenskaper som ledarskap, driv och styrning – egenskaper som anses manliga. Då anses de gå emot stereotypen och det får negativa konsekvenser, säger Pernilla Wittung Stafshede.

Kvinnorna beskrevs som kyligare med åren

De amerikanska forskarna gjorde tre delstudier. Den första studien var experimentell och gick ut på att studiedeltagare fick se en bild av en påhittad mellanchef på ett teknikföretag, antingen en man eller en kvinna. De fick också information om deras identiskt utformade karriärer. Därefter fick deltagarna beskriva de fiktiva karaktärerna med adjektiv och på en skala svara på hur väl de stämde in på adjektiven i takt med att de åldrades. Bägge karaktärerna skattades som mer kapabla och effektiva i medelåldern än när de var yngre. Men kvinnan beskrevs även ha utvecklats till en kyligare person med åren, mannen klassades ha en lika varm personlighet som i unga år.

I en andra studie bedömdes 500 personer på en ledarskapsutbildning av sina egna kollegor. De medelålders männen klassades ha en varmare personlighet än de yngre männen. Kvinnorna rankades som lika varma oavsett ålder.

Vänder igen efter 47

I en tredje studie tittade forskarna på hur studenter utvärderat 126 föreläsare över tid, i detta fall professorer. Totalt 60 000 utvärderingar ingick i studien. Utvärderingarna av de manliga professorerna förblev ungefär desamma medan kvinnorna fick sämre omdömen i takt med att de blev äldre.

Forskarna analyserade också vilket språk som studenterna använt för att beskriva sina lärare och såg att ord som omtänksam, trevlig och hjälpsam förekom mer sällan i utvärderingarna av kvinnorna när de var i medelåldern, jämfört med när de var yngre. Kvinnorna bedömdes som varmast när de var runt 30 år, för att sedan bedömas som allt kyligare med åren med en bottennotering kring 47 års ålder. Efter det fick de bättre betyg av studenterna och strax innan 60-årsstrecket bedömdes kvinnor och män som lika varma.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Kvinnor följer männens normer

I Sverige är i dag två av tre professorer män, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet.

– Inte nog med att få kvinnor finns på ledande positioner, de har både svårare att nå dit och sedan bedöms de tuffare, säger Pernilla Wittung Stafshede.

Kvinnor som vill komma fram måste passa in och därmed följer de männens normer.

– Då anses de förstås mindre kvinnliga. Men detta är ett sätt att få behålla sin position.

Ska vi få en mer jämställd värld måste vi arbeta med arbetskultur och normer, menar Pernilla Wittung Stafshede.

– Flickor och pojkar måste få samma förutsättningar när de växer upp och få ha samma drömmar och möjligheter för framtida val. Samtidigt måste vi ändra på hur vi ser karriär och ledare. Måste de ha den manliga stereotypen? En omvårdande ledare kanske kan vara en ännu bättre ledare?

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor