Rymdstenars ursprung

Publicerad

Det har länge förvånat mig, att man kan vara så säker på, att en del meteoriter som har hittats på jordytan härstammar från Mars. De anses ha slungats ut i rymden när Mars har träffats av stora meteoriter eller av asteroider. Att det kan fastställas att de härstammar från Mars beror förstås på att den kemiska sammansättningen överensstämmer. Nu har vetenskapen lyckats ta ännu ett steg, i det man anser sig ha kunnat identifiera den nedslagskrater på Mars, från vilken en del upphittade meteoriter härstammar. Genom analys av meteoriterna kan man med hjälp av blyisotoper fastställa när de senast varit upphettade. Kratern kan man åldersbestämma genom att räkna hur många små kratrar som överlagrats på den stora kratern, och jämföra med nedslagsstatistik. Nedslagskraterns storlek och ålder är sådana att den anses vara det enda möjliga ursprunget för meteoriterna. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor