Selenbristkatastrofer

Publicerad

Min förra blogg handlade om den massdöd som ägde rum för 66 miljoner år sedan och resulterade i att bl.a. dinosaurierna dog ut, med undantag för anfäderna till dagens fåglar. Men före denna massdöd råkade livet ut för andra katastrofer, och nu har den australiska forskaren John A. Long föreslagit en gemensam förklaring till flera av dem:  brist på tillgängligt selen. Selen är ett nödvändigt grundämne för oss och många andra varelser, t.ex. många av havets planktonorganismer. Long och medarbetare har mätt seleninnehållet i mineralet pyrit bildat under olika geologiska tider. De fann att selenhalten var exceptionellt låg för pyrit bildat vid slutet av ordovicium för 444 miljoner år sedan, slutet av devontiden 359 för miljoner år sedan, och slutet av trias för 200 miljoner år sedan; alla tider då den biologiska mångfalden i havet genomgick drastiska minskningar.  

 

I dagsläget varierar selentillgången avsevärt mellan olika områden på jorden, och de nordiska länderna hör till de mera selenfattiga. Men man ska vara försiktig med tillskott i maten, eftersom överskott är farligt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor