Annons

Stora tidningar bra för demokratin?

Författare: 

Publicerad

2008-02-12
Jag vill ha tillbaka min gamla tidning. Den där som var stor och otymplig och tog upp halva köksbordet. Nu finns det forskning som visar att det inte bara är jag som borde längta efter morgontidningarna så som de såg ut förr. I avhandlingen I krympt kostym. Morgontidningarnas formatförändringar och dess konsekvenser visar mediaforskaren Josefine Sternvik (2008) på några viktiga förändringar som skett i samband med svenska morgontidningars övergång till tabloidformat: utrymmet för opinionsmaterial har minskat betydligt och läsarnas läsande har blivit mer selektivt. Det är inte bara så att morgontidningarna krympt utan layouten har också förändrats så att vi läsare allt lättare ska hitta "rätt" dvs. till de sidor vi själva är mest intresserade av.Detta är ett bekymmer eftersom det finns annan forskning som visar att det är bra för demokratin om människor tar del av en mängd olika åsikter. Homogena miljöer göder aktivism medan heterogena miljöer göder tolerans. Morgontidningarnas formatförändring tycks stärka det första men försvaga det andra. Och ett scenario där toleransen minskar i samhället skrämmer mig.Eftersom morgontidningarna knappast kommer att byta kostym igen, åtminstone inte till ett större format, får jag bjuda det motstånd jag kan. Numera läser jag alltid avdelningen för ekonomi och sport, delar jag tidigare slentrianmässigt lagt åt sidan.

Kommentera:

Dela artikeln: