Teori om allting?

Publicerad

Genom januarihäftet av den populärvetenskapliga tidskriften Science & Vie blev jag uppmärksammad på intressanta sajter (sifter.org och deferentialgeometry.org) rörande Garrett Lisi och hans idéer. De handlar om den teoretiska fysikens stora problem, att förena kvantfysik och relativitetsteori till en ”teori om allting”. Lisis artikel (kan laddas ned i pdf-format från arXiv), som ännu inte publicerats i en referentbehandlad tidskrift är omöjlig att förstå för oss som inte är teoretiska fysiker, men sajterna är ändå intressanta att titta på, inte minst för att Lisi har konstruerat sin hemsida på ett elegant sätt. En av länkarna leder till en film som försöker att med färglagd geometri och engelskspråkig speakertext förklara Lisis teori.Lisis artikel har titeln ”An Exceptionally Simple Theory of Everything”, men det betyder som sagt inte att den är så förfärligt enkel. Titeln syftar i stället på att en grupp av matematiska objekt som spelar en central roll har beteckningen Lie-grupper, och närmare bestämt en delmängd av både ”enkla” och av ”exceptionella” Lie-grupper (länk), och uttrycket ”Theory of Everything” är ju vid det här laget välkänt. Sophus Lie (som Science & Vie felaktigt kallar ”svensken”) var en norsk artonhundratalsmatematiker. Inte ens Lisi själv anser att hans artikel beskriver en fullständig teori, och andras omdömen varierar från ”ett skämt” till ”ett värdefullt uppslag”.Lars Olof Björn

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor