Toaletter i djur- och växtvärlden

Publicerad

Den 19 november firades Världstoalettdagen, och Jack Sim från Singapore prisades för sina insatser att försöka skaffa bra toaletter åt de miljarder människor som saknar sådana. I det sammanhanget kan det vara intressant att veta något om intressanta toalettlösningar i djurriket.

För några år sedan beskrevs hur en trädklättrande näbbmus på Borneo använder en kannväxts kannor som toalett. Under tillväxten ändrar kannorna färg, så att näbbmusen kan se när de är färdiga för användning. Växten utsöndrar en söt vätska som näbbmusen tycker om att suga i sig, och näbbmusen kan bara få tag i den när den sitter i rätt ställning för att bajsa i kannan. Växten tjänar på servicen genom att dra nytta av näringen i näbbmusens avföring.

Härom dagen beskrevs en intressant vattentoalett som används av vissa bladlusliknande insekter. De bladlöss vi i allmänhet lägger märke till sitter ju utanpå växters blad och stjälkar och kan så att säga bajsa i det fria; och får ofta hjälp av myror för borttransporten. På många granar kan man se vita små klumpar, som är galler åstadkomna av barrlöss. Barrlössen sitter skyddade inuti gallerna. Insekter som har inrättat det för sig på detta sätt har hos olika arter utvecklat olika metoder för renhållningen. Somliga paketerar bajset i höljen av vax, andra har avdelat en del av kolonins medlemmar för borttransport. Den art som nu beskrivs i *Nature Communications* har kopplat den vätske-absorberande väggen i sina galler till växtens vattenledningssystem. Liksom andra gallbildande insekter och kvalster åstadkommer förmodligen dessa insekter ombyggnaden av växtens organ genom manipulation av växtens hormonsystem.

Läs mer [här](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3115346/ ) och [här](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2781956/).

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor